Osaka Autumn Snow Nara Kyoto Kobe (XW21)
 Osaka Autumn Snow Nara Kyoto Kobe   (XW21)
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท
รหัสทัวร์ JPN_O 002
ระยะเวลา 5วัน3คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : พฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินคันไซ - นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชง ใส่ชุดกิโมโน – โอซาก้า - ชินไซบาชิ [ - / L / - ]
  Day 3 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อบัตรเข้ายูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (ราคา 2,800) [ - / L / - ]
  Day 4 : โอซาก้า - โกเบ หุ่น Tetsujin 28 หรือลานสกี Rokkosan Snow Park - Expo City – ปราสาทโอซาก้า - ห้าง Donton Plaza – ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท [ - / L / - ]
  Day 5 : ท่าอากาศยานคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง [ B / - / - ]