EAST EUROPE WoW 5 เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี (QR203)
EAST EUROPE WoW 5 เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี  (QR203)
ทัวร์ ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์ยุโรปตะวันออกอื่นๆ
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
รหัสทัวร์ EU_02
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : มกราคม - เมษายน 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินโดฮา [ - / - / - ]
  Day 2 : ท่าอากาศยานมิวนิค – โฮเอินชวังเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ - มิวนิค [ - / L / D ]
  Day 3 : มิวนิค – ซาลซ์บูร์ก– ฮัลล์สตัทท์- Ceske Budejovice [ B / L / D ]
  Day 4 : Ceske Budejovice - เชสกี้ ครุมลอฟ - เมืองคาร์โลวี่ วารี – ปราก สาธารณรัฐเช็ก [ B / L / D ]
  Day 5 : สะพานชาร์ลส์ – ปราสาทปราก – กรุงบาติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย - ปราสาทบาติสลาว่า [ B / L / D ]
  Day 6 : บราติสลาว่า – เวียนนา – ชมพระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Outlet in Parndof – บูดาเบส [ B / - / D ]
  Day 7 : บูดาเบส - Castle Hill – ป้อมชาวประมง - ล่องแม่น้ำดานู [ B / L / - ]
  Day 8 : ท่าอากาศยานโดฮา –ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]