BUSAN PLUS + JOY SPRING
BUSAN PLUS + JOY SPRING
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น 15,300 บาท
รหัสทัวร์ BUS_001.4
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : มีนาคม - พฤษภาคม 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]
  Day 2 : หอดูดาวชมซงแด - สุสานกษัตริย์แนมุล - พระราชวังดองกุงและทะเลสาบวอลรี - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเคียงจู - โบสถ์ Jukseong - ล็อตเต้ เอาท์เลท [ - / L / D ]
  Day 3 : ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - วัดแฮดง ยงกุงซา - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานเดินทะเล - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - ปูซานทาวเวอร์ - ดาวทาวน์ [ B / L / D ]
  Day 4 : เอเปค เฮ้าส์ - ดิวตี้ฟรี - จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด - ศูนย์โสม - ร้านสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน [ B / L / - ]