HOT PROMOTION JEJU SPRING
 HOT PROMOTION JEJU SPRING
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น 10,800 บาท
รหัสทัวร์ JEJU_001.7
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : มีนาคม 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้ [ - / - / - ]
  Day 2 : อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - วัดซันบังซา [ - / L / D ]
  Day 3 : ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ร้านน้ำมันสน - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ -ทุ่งดอกยูเช [ B / L / D ]
  Day 4 : ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู - กรุงเทพ [ B / L / - ]