(XW-S21) Hangzhou-Shanghai
(XW-S21) Hangzhou-Shanghai
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 7,888 บาท
รหัสทัวร์ PVG_06
ระยะเวลา 5D3N
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : กุมภาพันธ์ - ตุลาคม2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินดอนเมือง [ - / - / - ]
  Day 2 : เซี่ยงไฮ้-เมืองหังโจว-หมู่บ้านชาหลงจิ่ง-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย [ B / L / D ]
  Day 3 : ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ-เมืองโบราณซินฉาง-เซี่ยงไฮ้ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-ตึกสตาร์บัคสาขาใหญ่ที่สุดในโลก [ B / L / D ]
  Day 4 : ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก-อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ถนนนานจิง ตลาดเถาเป่า-สนามบินผู่ตง [ B / L / D ]
  Day 5 : สนามบินดอนเมือง [ - / - / - ]