(SPG10) เบ๊าเบา มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น
(SPG10) เบ๊าเบา มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น 4,999 บาท
รหัสทัวร์ HKG_08.3
ระยะเวลา 3วัน2คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : พฤษภาคม-พฤศจิกายน 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : มาเก๊า ข้ามด่านจูไห่ - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย (อาหารเย็นมื้อพิเศษ เมนูเป๋าฮื้อ + ไวน์แดง) - ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ [ - / - / D ]
  Day 2 : หวี่หนี่ - ถนนคู่รัก– เดินทางสู่เซินเจิ้น - วัดกวนอู – หมู่บ้านฮอลแลนด์+พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น - ร้านบัวหิมะ, ร้านผ้าไหม, ร้านหยก – เดินทางสู่จูไห่ [ B / L / D ]
  Day 3 : จูไห่ – มาเก๊า - โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้แสควร์- วัดเจ้าแม่กวนอิม- ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – จัตุรัสเซนาโด้ - The Parisian Macao - The Venetian - กรุงเทพ ฯ [ B / L / - ]